การจัดการสุขภาพของคนไทยจากภาครัฐ

 

ภาครัฐเป็นส่วนที่มีการรับผิดชอบในส่วนต่างๆของประเทศรวมถึงความเป็นอยู่ของประชาชนด้วย เมื่อสุขภาพเป็นเรื่องที่ในยุคปัจจุบันนั้นมีควาสำคัญอย่างมาก เพราะไม่ว่าจะเป้นปัญหาโรคระบาด มลพิษฝุ่นควันต่างๆนั้นก็ทำให้คนในประเทศนั้นได้รับผลกระทบทั้งสิ้น ทำให้หน่วยงานภาครัฐนั้นจึงมองเห็นปัญญาและเข้ามาดูแลใส่ใจประชาชนมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้คนในประเทศนั้นได้รับผลกระทบหรือได้รับการช่วยเหลืออย่างดีที่สุดการจัดการเรื่องสุขภาพของภาครัฐก็ถือว่ามีหลายโครงการที่สามารถช่วยประชาชนในประเทศที่เดือดร้อนในเรื่องของการป่วยหรือเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพซึ่งการจัดการที่ดีและที่เรานั้นสามารถเห็นได้อย่างัดเจนเลยนั้นก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็น

การมอบโอกาสแก่ผู้ยากไร้ด้วยการรักษาในราคาที่ถูก หรือที่เรานั้นคุ้นเคยกับการรักษาด้วยบัตร 30 บาทซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานนักอาจจะเกิดปัญหากับการใช้สิทธิ์ในการรักษาแบบ 30 บาทแต่การรักษาแบบนี้นั้นสำหรบผู้ยากไร้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการได้รับการรักษาที่ถูกต้องถึงแม้ว่าสิทธิ์ในการเข้ารับการรักษาอาจจะไม่ได้เท่าเทียมกับคนทั่วไปที่รักษาในราคาปกติ แต่ภาครัฐก็ยังคงพยายามแล้ว

ส่งเสริมในเรื่องการรักษาของผู้ยากไร้ในราคาที่ถูกและสิทธิ์ที่เท่าเทียมกัน ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ภาครัฐนั้นเร่งทำการดำเนินแก้ไขและจัดการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างดีที่สุด

การตรวจหาโรคระบาดหรือโรคร้ายแรง ในยุคที่มการระบาดของโรคอย่างโควิด 19นั้นก็เรียกว่าสร้างความแตกตื่นให้กับคนในประเทศอย่างมาก ทำให้ภาครัฐนั้นเกิดความหั่นใจในการที่จะติดเชื้อของโรคระบาดนั้นจึงมีการจัดการการตรวจสุขภาพเพื่อหาเชื้อไวรัสที่เกิดจากโรคระบาดด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายในการตรวจนั้นเรียกว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูง

แต่ทางรัฐบาลก็เข้ามาเพื่อจัดการในเรื่องของค่ารักษาและได้สนับสนุนในการตรวจหาโรคระบาดเหล่านี้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่จะสามารถให้บริการในการตรวจอย่างทั่วถึง แต่ก็ถือว่าเป็นการจัดการที่ดีสำหรับภาครัฐในเรื่องของการดูแลสุขภาพและให้ความสำคัญกับสุขภาพของคนในประเทศ

การมอบวัควีนที่จำเป็นต่อประชาชน การมอบวัคซีนนั้นทางภาครัฐมีการจัดการมาตั้งแต่ในอดีตแล้วเมื่อเกิดการระบาดของโรคสิ่งที่ภาครัฐนั้นจะต้องจัดการก็คือการมอบวัควีนให้กับประชาชน ก็คือทำทุกวิถีทางเพื่อนำสิ่งที่จำเป็นเข้าให้ถึงสู่ประชาชนในประเทศให้ได้

การดูแลสุขภาพคนช่วงวัยชรา ในช่วงวัยรุ่นก็คือช่วงที่ไม่สามารถสร้างรายได้ได้แล้ว การจัดการของภาครัฐในเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถจัดการได้ดีอย่างที่สุดแต่ก็เข้าใจได้ว่าการจัดการที่รัฐนั้นจัดขึ้น ก็เป็นสิ่งที่ผู้สูงวัยควรจะได้รับในเรื่องของสุขภาพอย่างที่สุด

 

สนับสนุนโดย  บาคาร่า sa