โรคระบาดใกล้ตัว

โรคระบาดใกล้ตัว เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี 2019 ได้เกิดการระบาดของโรคเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าโคโรน่าหรือที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าโควิด19นั่นเอง ซึ่งเชื้อไวรัสโคโรน่านั้นก็ได้มีการขยายสายพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งสายพันธ์ที่มีอาการรุนแรงและสายพันธ์ที่มีอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดา เมื่อวันเวลาผ่านไปจากการระบาดครั้งใหญ่ในปี 2019 จนกระทั่งต้นปี 2022

โรคระบาดนี้ก็ได้ถูกจัดให้เป็นโรคระบาดประจำท้องถิ่นในที่สุด เพราะมีการขยายสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องแต่ด้วยการคิดค้นวัคซีนเพื่อนำมาป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดโรคระบาดเหล่านี้ ทำให้เมื่อโรคระบาดเข้าสู่ร่างกายทำให้เชื้อโรคนั้นไปต่อสู่กับวัควีน เชื้อโรคจึงอ่อนกำลังลง ทำให้อาการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงคล้ายอาการไข้หวัดธรรมดาในที่สุด

ถึงแม้ว่าจะถูกจัดเป็นโรคระบาดประจำท้องถิ่นก็ตาม แต่ในอนาคตคาดว่าคนทั้งโลกจะสามารถรับมือและป้องกันได้มากขึ้นซึ่งการรับมือต่อโรคระบดเหล่านี้ก็สามารถทำได้โดย

การได้รับวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าปัจจุบันวัคซีนที่มีคุณภาพนั้นจะเข้าถึงประชาการโดยส่วนใหญ่ในโลกนี้แล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงมีประชากรบางกลุ่มที่อาจจะยังไม่ได้รับวัคซีนที่ควรจะได้ ดังนั้นแล้วการรับวัคซีนอย่างต่อเนื่องยังคงอาจจะเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่า การรับวัคซีนอย่างต่อเนื่องเกินไป อาจจะสร้างผลข้างเคียงให้ก่อเกิดกับร่างกายได้

ว่าจะเป็นวัควีนต้านโควิดนั้นเมื่อได้รับในปริมาณที่มากอาจจะทำให้อายุสั้งลงเป็นต้น ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีใครออกมาชี้แจงหรือบอกรายละเอียดได้อย่างแน่ชัด แต่การรับวัคซีนอย่างต่อเนื่องหรือในปริมาณที่เหมาะสมก็จะสามารถช่วยต้านโรคระบาดถึงแม้จะถูกจัดเป็นโรคระบาดที่ความรุนแรงน้อยลงก็ตาม

การระวังตนเองไม่เข้าไปสู่พื้นที่เสี่ยง เมื่อเรานั้นรู้แล้วว่าการระบาดสามารถระบาดได้ง่าย การระมัดระวังตนเองเป็นสิ่งที่ควรทำ ถึงแม้จะเป็นโรคระบาดที่ไม่น่ากลังเท่าอย่างในการเกิดขึ้นในช่วงแรกๆแล้วก็ตาม แต่การป้องกันเพื่อไม่ให้ติดโรคระบาดก็จะช่วยทำให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง

การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดียิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าโรคระบาดจะมีความรุนแรงที่น้อยลงแต่การรักษาสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารที่ดีละมีประดยชน์นั้นก็จะช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายนั้นดีขึ้น การทานอาหารให้ครบ5 หมู่และการนอนพักผ่อนให้เพียงพอนั้นก็ช่วยทำให้ร่างกายนั้นสามารถต่อสู้และรับมือกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้เป็นอย่างดี

การเรียนรู้และทำความเข้าใจเพื่ออยู่กับโรคระบาด ถึงแม้ในช่วงแรกที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสนั้นต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างมากเพราะเชื้อไวรัสนี้ได้คร่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมาก แต่เมื่อมีการพัฒนาและมีวัคซีนขึ้นโรคระบาดนั้นก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาลงไป แต่ก็ยังคงมีการติดเชื้อและพบผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ดังนั้นแล้วการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้นั้นจะสามารถหลีกลี่ยงและป้องกันโคระบาดในอนาคตได้

 

สนับสนุนโดย.  www.ufabet.com ลิ้งเข้าเว็บไซต์คะ