สุขภาพเกี่ยวกับอาหาร

การกินอาหารเข้าไปแล้วไม่ทำให้เพิ่มน้ำหนัก กินเข้าไปแล้วไม่ให้เกิดโรค  แต่สามารถ ลดเกลือ น้ำตาล ไขมัน 

สุขภาพเกี่ยวกับอาหาร องค์การสาธารณสุขได้เคยกล่าวไว้ว่า การกินอาหารไม่มีประโยชน์ และการไม่ออกกำลังกายทำให้เกิดก่อการเป็นโรค หลายๆอย่าง โดยสาธารณะสุขได้แนะนำเกี่ยวกับอาหารที่ดีแก่สุขภาพ ได้แก่การกินอาหารที่มีคุณภาพ และกินเข้าไปไม่ทำให้น้ำหนักเพิ่ม  โดยการกินให้พยามหลีกเลี่ยงโดยการลดการกินไขมัน และไขมันอิ่มตัว และเพิ่มการกิน ผัก ผลไม้ ธัญพืช ลดอาหารเกี่ยวกับน้ำตาล ลดเกี่ยวกับการเค็ม การรับประธานอาหารที่มีความสมดุลต่อร่างกายและพลังงานของแต่ล่ะวัน

โดยปกติเราจะรู้จักการกินอาหารที่ครบห้าหมู่ ในการกินแต่ล่ะจานเราต้องกินกี่สัดส่วน ในแต่จาน รับประทานผักและผลไม้ สี่ถึงห้าส่วนต่อวันเราต้องกินผัก หมู ปลา ถั่วเหลือง กินในส่วนที่มีไขมันต่ำ เช่นปลา   ไก่  

โดยการอ่านฉลาก ก่อนซื้อ  หรือง่ายๆโดยการกินหารที่มีประโยชน์ อาหารจานสุขภาพ และการกินควรกินได้แก่ทุกเพศทุกไว การกินอาหารไม่จำเป็นที่ต้องกินอาหาร ที่ตามสัดส่วนตลอดก็ได้แต่ถ้าทำได้จะดี  แต่ตามสัดส่วนไม่เหมาะแก่การให้อาหารสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่าสองขวบ ตามสัดส่วนใช้ได้หมดแม้แต่จำพวกที่กินมังสาวิรัต

โดยส่วนใหญ่คนไทย จะรับประทานอาหารแบบมีไขมันมันจำนวนมากจึงทำให้เกิดโรคภัยตามมาอย่างได้จัดเจน 

ไม่ตรงตามสัดส่วนที่ทางสาธารณะสุขเคยกล่าวไว้ บวกกับการไม่ออกกำลังกายประกอบด้วยจึงทำให้เกิดโรคอ้วน เบาหวาน โรคไตได้อย่างได้   เราคนทุกคนไม่ว่าอย่างไรต้องการสารอาหารที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อร่างกาย เราทุกคนจะเป็นต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่พักผ่อนให้เพียงพอ  ไม่เครียด ทำร่างกายให้สดอื่น หลีกเลี่ยงกับการกินอาหารประเภท ไขมัน ของทอด แป้งน้ำตาล และเค็ม กินพักให้มากขึ้น และผลไม้

ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยง อาหารเป็นย่างเช่นหมูกระทะ

อันนี้ทำให้สะสมในร่างกาย เป็นจุดเกิดก่อโรคได้หลายโรคเลย  โรคมะเร็ง อันนี้ยอดฮิตเกิดจากการกินอาหารปะเภทไหม้เกรียม ตามอีกโรคความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด เพราะในแต่การปรุงอาหารเขาได้ใส่ เครื่องปรุงต่างๆ สารหมักหมูแต่และชนิด จึงทำให้เป็นการสระสมในร่างกาย และส่งผลต่ออายุยาว ไม่ใช่ว่าจะต่อต้านไม่กินเลยก็ไม่ใช่  อาจจะกินเดือนล่ะครั้งสองครั้ง ไม่ใช่ว่าทุกอาทิตย์วันเว้นวัน เราอยากให้คนทุกคนใส่ใจในการดูแลให้มากขึ้น ด้วยการกิน เหมือนท่งสาธารณะสุขเคยออกประกาศว่า ลดหวานลดเค็มเผื่อร่างกายห่างโรคนั่นเอง