สุขภาพที่ดี เริ่มต้นด้วยตัวเราเอง

สุขภาพที่ดี   ปัจจุบันการดูแลสุขภาพนั้นสำคัญมากเพื่อห่างไกลจากโรคร้ายในสมัยนี้ ต้องเริ่มจากการสร้างร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเช่น การนำสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายเรา การยืดเส้นยืดสายหรือเล่นกีฬา  เพื่อป้องกันให้สุขภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค

  

ต้นทุนน้อยทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเอง   ไม่จำเป็นต้องเข้าฟิตเนตหรือหาเทรนเนอร์  อยู่ที่จิตใจมีความตั้งใจให้สุขภาพดีขึ้น  เหมือนคำที่ว่า  แค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกาย

ทุกคนทำได้ด้วยมือตัวเอง  และแถม ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าถ้าเทียบกับการต้องเข้ารับการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพภายหลัง    ณ  ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ก็หันมาให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพดีมากขึ้นเรื่อยๆ 

 ด้วยเหตุอันที่ไม่มีใครอยากมีปัญหาสุขภาพอ่อนล้าอ่อนแรง    และอีกอย่างไม่มีใครอยากมาหรือนอนพักฟืนที่โรงพยาบาล เป็นสถานที่เชื้อโรคเยอะตามยุคสมัย  หากสุขภาพไม่แข็งแรงก็อาจจะทำให้ร่างกายทรุดโทรมได้อีกด้วย   

หรือแล้วแต่ตามสุขภาพแต่ละคน   เพราะถ้าหากพบความผิดปกติหรือมีปัญหาสุขภาพแล้ว  ทำให้เป็นปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันขาดรายได้และอีกหลายๆด้าน เลยก็ว่าได้    และมีอยู่อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนส่วนมากตามยุคสมัย พยายามต่อสู้กับโรคภัยในปัจจุบันซึ่งเป็นโรคที่ทุกคนอาจจะมีสิทธิ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

  แต่ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองหรือหาทางเอาชนะกับโรคภัยมาโดยตลอด  เนื่องจากสิ่งนี้เป็นตัวการสำคัญในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ  อีกสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้สำหรับมนุษย์เรา นั้นก็คือ  วัยชรา หรือ ความแก่  เริ่มมาจากที่ระดับเซลล์ และหากระดับเซลล์แก่หรือเสื่อมมากๆ ก็จะส่งผลต่ออวัยวะ รวมไปถึงระบบต่างๆ ภายในเสื่อมตามออกไป 

 ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญการเกิดโรคนั่นเอง  วัยชรา & ความแก่  เป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการจะเป็นเพราะความแก่ มีความสำคัญในการใช้ชีวิตในทุกอย่าง  ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพในหารายได้  หรือการมีสุขภาพดี   ความอยากชะลอวัย อยากต้านวัย หรือ อยากต้านความแก่นั้น

  โดยมีชื่อเรียกว่า  เวชศาสตร์ชะลอวัย ซึ่งสำหรับในประเทศไทยใน ปัจจุบันก็เริ่มเป็นที่รู้จัก และเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นตามฐานะของแต่ละครอบครัว และเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ โดยหลักสำคัญในการชะลอหรือต้านวัยมีองค์ประกอบไปด้วย  

            ดังนั้นอยากให้ทุกคนหันมาทั้งดูแล ส่งเสริม ป้องกันสุขภาพให้ดีและเหมาะสม รักษาสมดุลให้ดี  ทุกคนจะได้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและสุขภาพใจ  และยัง ห่างไกลโรคได้แน่นอน  และหากอยากจะให้สุขภาพแข็งแรง  เข้าตรวจสุขภาพประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อลดอัตราความเสี่ยงที่อาจเกิดโรคต่างๆ  หากพบเจอก็ยังสามารถรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคต่างๆ   ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย

 

สนับสนุนโดย.  สล็อตไม่ต้องโหลด